Skip to content

Kihon
Kihon er basisteknikker, der trænes gentagende gange. Slag, spark, stød og parader skal trænes igen og igen for at udvikle kroppen til at reagere instinktivt og med den fornødne hastighed og præcision.

Kata
Kata er en serie af sammensatte teknikker – altså en bestemt serie af bevægelser, der samtidig illustrerer en tænkt kampsituation mod en eller flere modstandere. Kata’erne er udviklet efter mange års studier, træning og kamperfaring af Goju Ryu karatens oprindelige mestre. Inden for Goju Ryu findes der i alt 13 forskellige kata. Teknikkerne stiller store krav til elevens præcision og koncentrationsevne.

Læs mere om kata her

Bunkai
Bunkai er en bestemt serie af angreb og forsvar, som to elever træner sammen. Til hver kata findes en række bunkai-teknikker, der svarer til de bevægelsesmønstre, man øver i kataen for sig selv.

Se beskrivelse af alle bunkai her

Kumite
Kumite er kontrolleret frikamp. Når vi træner kumite, træner vi forskellige teknikker i en fri udveksling mellem to elever, der på den måde får øvet deres færdigheder i en kontrolleret ramme.

Hojo Undo
Hojo Undo er i dag unikt for Okinawa Goju-Ryu karate, da ingen andre karate-stilarter træner med disse essentielle redskaber længere. Det er styrketræning med specielle redskaber, der forbedrer din styrke og koncentration. Redskaberne er: Chi-ishi (håndvægt på stang), sashi ishi, Nigiri-game (krukker), Ishi-sashi (hånd/fod vægte), Kongo Ken (stor oval jernring), muchi ishi og Makiwara (bræt med pude til slagtræning).