skip to Main Content

Vi afholder graduering to gange om året – i juni og december.

Under gradueringen viser karate-eleverne på både børne- og voksenhold, hvad de har lært i løbet af træningen. Det foregår altid som samlet hold. Kyu-gradueringerne er tilpasset den enkelte elev, og der bliver taget udgangspunkt i, hvad eleven og holdet har arbejdet med. Derudover bliver der taget hensyn til elevens udviklingstrin, alder og deltagelse i træningen og på gasshuku’er.

Det er ikke en selvfølge, at alle elever får samme grad på samme tid. Den enkelte elev rykker i det tempo, som individuelt passer til hende eller ham. Det gælder både på børnehold og voksenhold. Ved en bestået graduering skifter eleverne enten farve på bæltet eller får streger på nuværende bælte.

Til gradueringen sidder et gradueringspanel med chefinstruktør for IOGKF Danmark, Sensei Henrik Larsen (8. dan) og chefinstruktør for Østerbro Karate Skole, Torben Scharling Svendsen (7. dan). Til børnegradueringerne deltager også lederen af Østerbro Karate Skoles børneafdeling, Sensei Daniella Jørgensen (6. dan) samt det pågældende holds egen instruktør.

Østerbro Karate Skole

Tilmelding og betaling sker ved aflevering kuvert med tilmeldingsblanket, karate-pas og 200 kroner i kontanter. Prisen inkluderer graduering, et certifikat og nyt bælte eller streger.

Se tider for næste graduering og tilmeldingsfrist her

Se Goju-Ryu’s bæltegrader for børn her

Hvis ikke instruktøren vurderer, at den enkelte elev er parat til næste graduering, vil eleven og forældre blive orienteret om det af instruktøren.